Trzcianecki magistrat ogranicza funkcjonowanie

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Komunikat Burmistrza Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego Trzcianki

Drodzy Mieszkańcy, Klienci Urzędu Miejskiego Trzcianki!

Uprzejmie informuję, że od 22 kwietnia 2020 roku częściowo znoszę ograniczenia w pracy urzędu w zakresie bezpośredniej obsługi klienta.

W związku z powyższym uruchomiono telefoniczną rejestrację wizyt w urzędzie. Każdy mieszkaniec, klient urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem, będzie miał możliwość osobistego załatwienia sprawy. Lista numerów telefonów pracowników dostępna jest na stronie www.trzcianka.pl i na drzwiach urzędu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Państwa oraz pracowników,  nadal zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy e-puap. Wykaz adresów mailowych pracowników znajduje się na stronie www.trzcianka.pl.

Dodatkowo, przed drzwiami wejściowymi do urzędu znajduje się urna, do której można wrzucać pisma i wnioski.

W urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, które każdy mieszkaniec, klient musi bezwzględnie stosować: dezynfekowanie rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości oraz rejestracja wejść i wyjść. W przypadku odmowy ich przestrzegania, bezpośredni kontakt z pracownikiem będzie niemożliwy.

 Burmistrz Trzcianki
/-/ Krzysztof W. Jaworski