Rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA.W gminie Trzcianka zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywała się systematycznie dla poszczególnych rejonów naszej gminy.

Podczas zbiórki:

wystawiamy:

meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe tj.: stare szafy, tapczany, dywany, krzesła, drzwi, materace, zabawki dużych rozmiarów itp.

nie wystawiamy:

opon, stolarki okiennej, umywalek, muszli toaletowych, wanien, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych tj: akumulatorów, baterii, farb, leków.  Wyżej wymienione odpady przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

HARMONOGRAM :

25.04.2020 r. – Dłużewo, Łomnica, Kępa, Pokrzywno, Sarcz, Niekursko

09.05.2020 r. – Biała, Osiniec, Kadłubek, Wapniarnia, Wrząca, Stobno

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowy z pozostałych rejonów gminy Trzcianka będą systematycznie podawane do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenia na stronach internetowych oraz będą dystrybuowane w formie pisemnej do każdej nieruchomości.

UM Trzcianka