40 000 złotych na prowadzenie terapii dla osób uzależnionych

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W tym roku przekazujemy Stowarzyszeniu Monar z Warszawy 40 000 złotych na poprowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Działania będą skierowane do mieszkańców Piły.

Monar na co dzień realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia ludziom żyjącym na marginesie życia społecznego, osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, osobom chorym, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach zadania prowadzona będzie terapia indywidualna, w oparciu o integracyjną psychoterapię uzależnień i współuzależnień. Zadanie zakłada współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w razie potrzeby z lekarzami rodzinnymi, placówkami edukacyjnymi, sądem rodzinnym, by zapewnić wszechstronną pomoc osobom uzależnionym.

To kolejne z zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, na które w tym roku przekazujemy łączną kwotę 118 500 złotych.

pila.pl

foto: monar.pl