50 tysięcy dotacji na założenie firmy!

Najnowsze Piła Wydarzenia
Planujesz założyć firmę na obszarach wiejskich powiatu pilskiego? Sięgnij po dotację! LGD Krajna nad Notecią ogłosiła nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.
-Dotacje w wysokości 50 tys. zł przyznawane są dla osób fizycznych zamieszkałych na obszarach wiejskich powiatu pilskiego, czyli poza miastem Piłą  – mówi Grzegorz Supron, dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią. –W obecnym naborze możemy dofinansować założenie 7 nowych firm – dodaje.
Wnioskodawca nie musi być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, ani osobą niepracującą. Ważne, żeby miał miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich powiatu pilskiego oraz nie był ubezpieczony w KRUS z mocy prawa i w pełnym zakresie. Z uzyskania dofinansowania wykluczone są ponadto osoby, które krócej niż 2 lata wstecz prowadziły już działalność gospodarczą.
Wnioski wraz z biznesplanem i załącznikami składa się w terminie od 24 marca do 9 kwietnia 2020 r. do biura LGD w Pobórce Wielkiej. Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielają pracownicy LGD, informacje kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl.
Do tej pory LGD dofinansowała 32 nowe firmy. Powstały m.in. agencje fotograficzne, gabinety kosmetyczne i podologiczne, firmy prowadzące animacje dla dzieci, specjalistyczne firmy usługowe.
(Red.)./ LGD Krajna
 Fot.  Paulina Rosa (otrzymała dofinansowanie na “Podjęcie działalności gospodarczej” i założyła ekologiczną mobilną myjnię parową).