60 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile uroczyście obchodził jubileusz 60-lecia istnienia. Z okazji obchodów odbył się także zjazd absolwentów.

To wyjątkowa placówka oświatowa prowadzona przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile, która poprzez kształcenie profesjonalnych kadr, przyczyniła się do rozwoju górnictwa naftowego i gazownictwa w naszym kraju. Od wielu lat kształci młodzież także na poziomie ogólnokształcącym.

W obchodach uczestniczył także Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski oraz Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile, wszyscy absolwenci popularnej „Nafty”.

– Obchody jubileuszowe były dla mnie szczególnym wydarzeniem, przede wszystkim sentymentalnym, bo sam jestem absolwentem technikum geologicznego, które ukończyłem w 1990 r. Lata, które tu spędziłem nadal są mi bliskie sercu. Szkoła w dużym stopniu mnie ukształtowała. Był to czas nie tylko zdobywania wiedzy, ale zawiązywania przyjaźni, kształtowania charakteru. Przede wszystkim były to piękne lata młodości,  wchodzenia w dorosłe życie, które zawsze wspominamy ze wzruszeniem – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Warto dodać, że Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile jako organ prowadzący te placówkę oświatową dokłada ogromnych starań, aby się ona rozwijała, aby uczniowie, którzy ją ukończą, byli dobrze wyedukowani i również dobrze ją wspominali.

– Poczyniliśmy tu ważne inwestycje, to jedna ze szkół, w której wybudowaliśmy boiska wielofunkcyjne, w ubiegłym roku zainstalowaliśmy windę dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowaliśmy pracownie dydaktyczne i je doposażyliśmy. Wierzę, że Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile nadal będzie się rozwijać i będzie obchodzić jeszcze wiele pięknych jubileuszy, budując swój potencjał i prestiż – podsumowuje starosta.

powiat.pila.pl