606 000 złotych na schronisko i noclegownię dla osób bezdomnych

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Co roku wspieramy stowarzyszenie Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w prowadzeniu schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych. W tym roku przekazujemy na te zadania publiczna łączną kwotą 606 000 złotych. 

Na co dzień Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT prowadzi działalność społeczną i świadczy usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, szczególnie osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych, uchodźców politycznych, osób opuszczających Zakłady Karne.

W Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT prowadzona jest terapia uzależnień oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, utworzona została grupę DDA oraz grupa „bez dymu” dla czynnych palaczy. Organizowane są warsztaty pracy ze stresem i umiejętności wychowawczych, treningi budowania poczucia wartości, a także indywidualne konsultacje z pedagogami i psychoterapeutami. Pilski MONAR realizuje program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej oraz program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży i osób dorosłych.

Podopieczni korzystają ze spotkań i wyjazdów integracyjnych, chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje społeczne na terenie miasta oraz biorą udział w wydarzeniach integracyjnych, kulturalnych czy sportowych.

Wczoraj Prezydent Piły Piotr Głowski podpisał umowę ze stworzyszeniem, które kolejny rok będzie organizowało schronisko i noclegownię dla osób bezdomnych. To niezwykle ważne zadanie publiczne realizowane w naszym mieście.

pila.pl