Podsumowanie konkursu pt.: “Rola rolnika, by wypadku unikał”.

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 8 grudnia 2021 roku w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Pile odbyło się kolejne w tym roku uroczyste podsumowanie konkursu pt.: “Rola rolnika, by wypadku unikał”.

Konkurs odbył się w okresie od 15 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku,
a uczestnicy wypełnili testy konkursowe, które zawierały w swej treści zagadnienia dotyczące
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń występujących podczas
pracy oraz wskazanie jakich prac nie powinno się powierzać dzieciom.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce
Stanisław Małostek zam. Pobórka Wielka,
II miejsce
Włodzimierz Kubacki zam. Kaczory,
III miejsce
Iwona Drapała zam. Młotkówko.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe wraz z dyplomem okolicznościowym wręczył laureatom konkursu Pan Grzegorz Płachta, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile.
krus.gov.pl