Przyjmiemy wszystkich uczniów

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat chodzieski przygotowują się intensywnie do organizacji nauki w roku szkolnym 2019/2020, w którym do szkół ponadpodstawowych trafi młodzież z dwóch roczników. Według prognoz demograficznych, 13 nowych klas utworzą absolwenci gimnazjów, a kolejnych 14 uczniowie kończący szkoły podstawowe.

Nasze szkoły są przygotowane na zwiększoną liczbę uczniów, która może zjawić się 1 września. Istniejąca infrastruktura w zupełności wystarcza dla aktualnie zwiększającej się o jeden rocznik liczby uczniów. Nie będzie też konieczności otwierania szkół w soboty. Aktualnie w szkołach średnich prowadzonych przez powiat chodzieski uczy się 1229 uczniów w 48 oddziałach, a w gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w Ratajach 75 uczniów w 3 oddziałach. Dla porównania w roku szkolnym 2010/2011 uczyło się aż 1660 uczniów szkół ponadgimnajzalnych w 62 oddziałach i 235 uczniów gimnazjum w 9 oddziałach. Oznacza to, że w przypadku szkół ponadpodstawowych wracamy do ilości klas analogicznej jak w 2010 roku, a powstaje jeszcze rezerwa po wygaśnięciu 9 oddziałów gimnazjum w Zespole Szkół w Ratajach. W porównaniu do 2010 roku znacznie powiększyła się infrastruktura szkolna. Z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży wyłączono budynek przy ul. Kościuszki, w którym było 8 sal lekcyjnych, ale za to Zespół zyskał 6 sal w ramach budynku hali widowiskowo-sportowej i 6 sal w otwartym w 2015 roku nowym skrzydle szkoły. W 2018 roku oddano do użytkowania kompleks sportowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży wzbogaciło się o centrum nauk przyrodniczych wraz z wyposażeniem. Powstały dwie pracownie, chemiczna i biologiczna, sanitariaty oraz łącznik z istniejącym budynkiem.

Nie ma powodów do niepokoju o miejsca dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu chodzieskiego. Zapraszamy Was wszystkich, a także Waszych rówieśników spoza powiatu. Nasze szkoły gwarantują wysoki poziom nauczania i dobrze rozwiniętą, komfortową bazę. W dniach 7 i 8 lutego zapraszamy na Powiatowe Prezentacje Edukacyjne, zaglądajcie też na strony internetowe szkół. Polecam kontakt z młodzieżą i kadrą naszych placówek, bo to oni są najlepszą rekomendacją oferty oświatowej i wychowawczej swoich szkół.

Mirosław Juraszek

Starosta Chodzieski