Podpisanie porozumienia z OSP Głomsk w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego

Najnowsze Wydarzenia Złotów

W Urzędzie Gminy Zakrzewo podpisano porozumienie w sprawie wstąpienia jednostki OSP Głomsk do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W imieniu Gminy Zakrzewo stosowne dokumenty podpisał Wójt Gminy Marek Buława, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie reprezentował komendant powiatowy mł. kpt. Tomasz Lewandowski zaś jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Głomsk prezes dh Szymon Tomke. W wydarzeniu tym udział brał również przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Krzysztof Doroszuk oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Edmund Kabattek, który pełni jednocześnie rolę prezesa zarządu gminnego OSP. Trójstronne porozumienie to pierwszy bardzo ważny krok w kierunku wejścia OSP Głomsk do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kolejnym etapem procedury będzie przedstawienie przez Komendanta Powiatowego PSP wniosku do Komendanta Wojewódzkiego PSP.  Następnie wniosek Komendanta Wojewódzkiego zostanie przekazany do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zapadnie decyzja w sprawie włączenia jednostki do systemu. Jest prawdopodobne, że nastąpi to jeszcze w tym roku, bo rozpatrywanie przez Komendanta Głównego PSP wniosków odbywa się w kwietniu i listopadzie.

Z tej wyjątkowej okazji prezes Szymon Tomke złożył serdeczne podziękowania wobec władz gminy – wójta Marka Buława oraz przewodniczącego Krzysztofa Doroszuka, którzy od początku okazywali wsparcie w dziele rozwoju jednostki, jak również w kierunku komendanta Tomasza Lewandowskiego, który wkrótce po objęciu stanowiska podjął decyzję o podpisaniu porozumienia, oraz druha prezesa Edmunda Kabattka za jego przychylność. Prezes OSP Głomsk otrzymał serdeczne gratulacje z okazji tak ważnego kroku w dziele rozwoju jednostki oraz życzenia dalszej, aktywnej działalności i powodzenia w codziennej służbie.

 

  • Opracowanie: Zespół prasowy na podstawie informacji Urzędu Gminy Zakrzewo
  • Zdjęcia: Urząd Gminy Zakrzewo
  • PSP Złotów