Konferencji nt. Zatrudnianie obywateli Ukrainy – rola Powiatowego Urzędu Pracy

Biznes Najnowsze Piła Polityka Praca Ukraina Wydarzenia

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Dorna serdecznie zapraszają do udziału w konferencji nt. Zatrudnianie obywateli Ukrainy – rola Powiatowego Urzędu Pracy, która odbędzie się 24 marca (czwartek) o godz. 11.00, w Centrum Powiatowym ISKRA przy ul. Kilińskiego w 14 w Pile (dawne kino Iskra).

Program:

  1. Powitanie uczestników – Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski
  2. Legalny pobyt obywatela Ukrainy (ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – Ewa Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile
  3. Powierzenie wykonywania pracy bez zezwolenia/oświadczenia (ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – Joanna Stankiewicz, pośrednik pracy

– osoby uprawnione do wykonywania pracy w Polsce

 powiadomienie o powierzeniu pracy

  1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym dla obywateli Ukrainy – Joanna Stankiewicz, pośrednik pracy
  2. Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, w tym dla obywateli Ukrainy – Joanna Stankiewicz, pośrednik pracy
  3. Formy wsparcia w aktywizacji zawodowej – Lidia Zielińska, kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy
  4. Po konferencji – Indywidualne porady ekspertów

 

WAŻNE! Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności pod nr tel. 67 21 09 350.

 

  • Starostwo Powiatowe w Pile