DUZY POŻAR LASU W KRĘPSKU

Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

Na terenie powiatu pilskiego odbyły się powiatowe ćwiczenia straży pożarnej z zakresu gaszenia pożaru lasu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar całkowity drzewostanu w oddziale nr 42 Leśnictwa Krępsko (gm. Szydłowo), w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, obejmując swoją powierzchnią w początkowej fazie 7 ha. Ze względu na panujący niekorzystny silny wiatr, zagrożona została Leśna Baza Lotnicza w Krępsku oraz sąsiadujące oddziały leśne. Zadysponowane siły i środki w pierwszym rzucie nie są wystarczające, następuje dyspozycja kolejnych, w tym powiatowego modułu zaopatrzenia wodnego i plutonu „PIŁA”, należącego do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Ponadto, celem bieżącej koordynacji działań utworzony został sztab na potrzeby akcji. Dokonano również zrzutów wody na obszar leśny z udziałem samolotu gaśniczego Dromader.

Podczas przebiegu ćwiczeń, organizatorzy przygotowali kilka nieplanowanych epizodów, m.in. poszukiwanie osoby poszkodowanej w obszarze leśnym, usunięcie powalonych drzew na drodze, czy tankowanie samolotu gaśniczego połączonego z ewakuacją Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku.

Ćwiczenia swoją obecnością zwizytowali znamienici goście w osobach:

  • Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski,
  • bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile
  • Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy Szydłowo
  • Adam Standio – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra,
  • Przemysław Dolny – Leśniczy Leśnictwa Krępsko.

W działaniach brało udział 30 zastępów straży pożarnej z terenu powiatu pilskiego, zarówno z Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w sile blisko 150 strażaków. Po zakończonych ćwiczeniach dokonano krótkiego podsumowania przy ciepłym posiłku.

Ćwiczenia były doskonałą okazją do powtórzenia taktyki i techniki gaszenia obszarów leśnych, a także do doskonalenia współpracy strażaków z leśnikami, szczególnie przed nadchodzącym okresem zwiększonej palności.

Kolejnego dnia, w gronie kadry dowódczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile podsumowano ćwiczenia, wspólnie wymieniając wnioski i spostrzeżenia, a także wypracowując elementy poprawiające działalność ratowniczą w przypadku konieczności podjęcia działań na obszarach leśnych.

Opracowanie: asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Kamiński, sekc. Dawid Śmigiel, KP PSP Piła