Realizacja projektów nastąpiła w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

Ukończono budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Żwirową oraz budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy ul. Mickiewicza.

Pierwsza inwestycja została dofinansowania w kwocie 147.314,56 zł, a wartość całkowita zadania wynosi 312.596,98 zł. W ramach tej inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający, zjazd i chodnik z dowiązaniem do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. W ramach odwodnienia fragmentu drogi gminnej zaprojektowano kanalizację deszczową. Przedmiotem inwestycji było również wybudowanie oświetlenia.

Realizacja projektów nastąpiła w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Z kolei w ramach budowy wyniesionych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 powstała nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej służąca jako próg zwalniający oraz chodnik z dowiązaniem do istniejących punktów stałych. Przedmiotem inwestycji było również wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Inwestycja została zrealizowana w dwóch lokalizacjach: wyniesione przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance (wartość dofinansowania: 34.160,51 zł, całkowita wartość zadania: 107.023,57 zł), wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza  (wartość dofinansowania: 28.514,64 zł, całkowita wartość zadania: 109.659,89 zł).

Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto i Gmina Trzcianka – Facebook