Wręczenie promes na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Chodzież Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów chodzieskiego i wągrowieckiego odbyła się 9 listopada 2022 roku w strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zacharzynie (gm. Chodzież).

Środki finansowe w wysokości 25 mln złotych, zostały przyznane 5 września br. Uchwałą Rady Ministrów z ogólnej rezerwy budżetowej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostki OSP otrzymane środki finansowe będą mogły wykorzystać na zakup sprzętu i wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo pożarniczych dla MDP, umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP, sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkoleniowym członków MDP.

Uroczystość swą obecnością uświetnili:

– Pani Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP

– Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP

– gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

– Pan Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski

– st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

– Pan Przemysław Jarecki – Przedstawiciel Biura Poselskiego Pana Posła na Sejm RP Marcina Porzucka,

– Pan Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

– Pan Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki

– Pan Mariusz Witczuk – Wicestarosta Chodzieski

– Pani Kamila Szejner – Wójt Gminy Chodzież

– Pan Marcin Sokołowski – Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń

– Pan Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

– Pan Eugeniusz Kucner – Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

– Pan Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

– Pan Przemysław Renn – Wójt Gminy Mieścisko

– Pan Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec

– st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu

– mł. bryg. Adam Grunwald – Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży

– bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy PSP w Pile

– bryg. Leszek Naranowicz – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

– dh Andrzej Woźnicki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu

– dh Michał Stelter – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży

– Pan nadkom. Piotr Gruszka – Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży

– Pan insp. Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu

– Pan Sławomir Kołacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo

– Pani Milena Różańska – Sołtys Wsi Zacharzyn.

W trakcie uroczystej zbiórki członkowie MDP z jednostki OSP Budzyń przeprowadzili krótki pokaz umiejętności gaśniczych.

Promesy wręczono przedstawicielom następujących jednostek OSP z terenu powiatu chodzieskiego:

 1. OSP Budzyń
 2. OSP Wyszyny
 3. OSP Milcz
 4. OSP Margonin
 5. OSP Podstolice
 6. OSP Zacharzyn
 7. OSP Stróżewo
 8. OSP Laskowo
 9. OSP Lipa Nowy Dwór
 10. OSP Lipia Góra
 11. OSP Sokołowo Budzyńskie
 12. OSP Dziewoklucz
 13. OSP Nowe Brzeźno
 14. OSP Chodzież

oraz dla OSP z terenu powiatu wągrowieckiego:

 1. OSP Chojna
 2. OSP Czerlin
 3. OSP Czeszewo
 4. OSP Kłodzin
 5. OSP Łekno
 6. OSP Mieścisko
 7. OSP Morakowo
 8. OSP Ochodza
 9. OSP Oleszno
 10. OSP Panigródz
 11. OSP Pawłowo Żońskie
 12. OSP Popowo Kościelne
 13. OSP Runowo
 14. OSP Sienno
 15. OSP Skoki
 16. OSP Stołężyn
 17. OSP Żabiczyn

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

Po uroczystości Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wizytował Komendę Powiatową wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, gdzie spotkał się z załogą i pracownikami cywilnymi.


Opracowanie : kpt. Artur Binkowski (KP PSP Chodzież).

Zdjęcia : kpt. Jakub Stoupiec (KP PSP Chodzież).