Sztandar dla budzyńskiej podstawówki

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

BUDZYŃ. 4 stycznia 2019 roku zapisał się w historii budzyńskiej podstawówki jako jeden z najbardziej uroczystych i wzniosłych dni. Społeczność szkoły była bowiem świadkiem niepowtarzalnego wydarzenia – nadania tejże placówce sztandaru.

Tego dnia  młodsi uczniowie dwie pierwsze lekcje spędzili wraz z wychowawcami na bliższym poznaniu historii powstania wielkopolskiego i jego uczestników, natomiast starsze klasy udały się w tym czasie do kościoła na mszę, w czasie której nowy sztandar szkoły został poświęcony przez najwybitniejszego absolwenta, światowej sławy biblistę prof. Jana Kantego Pytla. Zanim to jednak nastąpiło, fundatorzy sztandaru i goście honorowi wbili symbolicznie gwoździe w drzewiec, przytwierdzając ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, ufundowany przez ojca paulina Eustachego Rakoczego.

Nieco później w hali sportowej przy ul. Rogozińskiej dyrektor szkoły Dariusz Dudziak witał osobiście przybyłych gości i społeczność uczniowską. W trakcie uroczystości przybliżył dzieje szkolnictwa w Budzyniu począwszy od 1641 roku, kiedy istniała w tejże miejscowości szkoła parafialna, po współczesność. Szczególna uwagę  zwrócił na fakt, iż z dniem 1 września 2017 roku szkoła zmieniła patrona na cześć Powstańców Wielkopolskich, którzy przybywając z Rogoźna przynieśli niepodległość do Budzynia.

Akt nadania szkole imienia  odczytał Przewodniczący Rady Gminy Budzyń Zenon Nowicki. Kolejnym wzniosłym momentem było odczytanie aktu fundacyjnego sztandaru przez Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego Pawła Szafranka.

Ów akt został złożony na ręce pana Dariusza Dudziaka i podpisany kolejno przez fundatorów: Wójta Gminy Budzyń, pana Marcina Sokołowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń, pana Zenona Nowickiego, Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego, pana Pawła Szafranka, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Budzyniu, panią Monikę Łukaszewską, a także przez gości honorowych: ks. prof. Jana Kantego Pytla, o. paulina Eustachego Rakoczego, Starostę Powiatu Chodzieskiego, pana Mirosława Juraszka, Dyrektora Pilskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pana Mirosława Dzieniszewskiego, Proboszcza Parafii św. Barbary, Marka Piosika, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, panią Hannę Danielewicz, byłych Dyrektorów Szkoły, pana Stanisława Krumplewskiego i panią Teresę Janiszewską, Syna Powstańca Wielkopolskiego, pana Mariana Wróblewskiego i obecnego Dyrektora Szkoły, pana Dariusza Dudziaka.

Nowy sztandar został uroczyście przekazany szkole i od tej chwili stanowi najważniejszy symbol budzyńskiej podstawówki.

Część oficjalną spotkania zwieńczyły wystąpienia zaproszonych gości. Przemówieniom i gratulacjom nie było końca. Wielu pragnęło zabrać głos, by wyrazić podziw dla umiłowania ojczyzny, postawy patriotycznej, tradycji i wartości, które Szkoła Podstawowa w Budzyniu od lat stara się umacniać w nowych pokoleniach budzyńskich dzieci w myśl słów stanowiących dewizę placówki – “Tworząc przyszłość myślimy o przeszłości”. Swoje słowa do zebranych kierowali m.in. ks. prof. Jan Kanty Pytel, o. Eustachy Rakoczy, Pan Marian Wróblewski, Starosta Mirosław Juraszek i Pani Hanna Danielewicz. Gratulacje dla Szkoły w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty złożył Dyrektor Delegatury Mirosław Dzieniszewski.

 

Jednak uroczystość nadania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu nie byłaby dopełniona, gdyby zabrakło programu artystycznego. Dla przybyłych gości i uczniów koło teatralne działające pod kierunkiem Wandy Kempińskiej przygotowało niespodziankę –  poruszający spektakl opowiadający o buncie dzieci budzyńskich przeciwko germanizacji oraz ruchach zmierzających do tworzenia polskich oddziałów pod zaborem pruskim i sposobach walki o niepodległość w naszej Małej Ojczyźnie.

Po zakończeniu uroczystości w szkole goście oraz nauczyciele i pracownicy szkoły udali do kina ?Mewa?. Tam obejrzeli trzy produkcje filmowe poświęcone powstańcom wielkopolskim: film ?Powstanie Wielkopolskie ? Zwycięstwo?, film ?Bitwa o Chodzież? oraz materiał o kulisach produkcji filmu ?Płomień wolności?, powstającego właśnie w Budzyniu.

 (Red.)

Źródło: budzyn.pl