Studenci UTW rozpoczęli wakacje

Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. Ponad 260 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, 12 czerwca, zakończyło rok akademicki. Prezes Bogumiła Cybulska życzyła seniorom nie tylko ciekawego wypoczynku, ale również podziękowała osobom, które działalność Uniwersytetu wspierają na co dzień. 

– W sposób szczególny chcę podziękować Staroście Pilskiemu panu Eligiuszowi Komarowskiemu, który ma dla nas zawsze otwarte drzwi, który służy nam swoją radą i pomocą. Dziękuję też senatorowi Henrykowi Stokłosie, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, dzięki którego hojności mamy nową, wspaniałą siedzibę. Dziękuję również pracownikom Starostwa Powiatowego w Pile, a także pracownikom podległych Powiatowi placówek – BWA, MDK ISKRA, biblioteki i szkół średnich, z którymi współpraca układa nam się wyśmienicie. Dziękujemy za poświęcony nam czas, za wspieranie naszych inicjatyw. Pozostajemy z nadzieją na dalszą współpracę – powiedziała.

UTW w Pile działa od osiemnastu lat. W 2017 roku, dzięki decyzji władz Powiatu Pilskiego, słuchacze otrzymali nową siedzibę, w budynku byłego kina ISKRA przy ul. Kilińskiego. Udało się ją wyremontować dzięki wsparciu senatora Henryka Stokłosy. Dziś siedziba ta dla słuchaczy jest drugim domem, miejscem gdzie mogą się spotykać i wspólnie realizować swoje pasje.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile poza działaniami edukacyjnymi realizuje też wiele przedsięwzięć rekreacyjno-integracyjnych takich jak choćby ubiegłoroczne – „Aktywny senior” czy „Lato z seniorem”. Jest też ważnym partnerem, w realizowanych przez Powiat Pilski programach. W tym roku słuchacze UTW w Pile będą mogli korzystać z zajęć w ramach projektu “Bezpieczni w Powiecie Pilskim – od juniora do seniora”, który zajął pierwsze miejsce w rządowym programie Razem Bezpieczniej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i otrzymał dofinansowanie 100 tys. zł. Podobnie jak w ubiegłym roku UTW będzie też partnerem projektu „Razem dla Niepodległej”, na realizację którego Powiat pozyskał 84 tys. zł.

Warto przypomnieć, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile został uhonorowany w 2018 roku przez Zarząd Powiatu w Pile tytułem Lider Sukcesu.

Powiat Pilski