Sala w Głubczynie otwarta!

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

 GŁUBCZYN. Sala wiejska w Głubczynie oddana do użytku! Od wbicia pierwszej łopaty pod realizację tej inwestycji do jej ukończenia minęło dziewięć miesięcy. Przecięcie wstęgi odbyło się w wieczór andrzejowy.

W uroczystości uczestniczyły władze gminy Krajenka z burmistrzem Stefanem Kitelą, jako gospodarzem nowo powstałego obiektu, przedstawiciele samorządu powiatowego – starosta złotowski Ryszard Goławski i przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Julian Brewka, Rada Sołecka Głubczyna z sołtysem Ewą Chromiec, radni, zaproszeni goście, mieszkańcy Głubczyna oraz wykonawca inwestycji – Jerzy Żak. Nie zabrakło księdza proboszcza Mirosława Krupińskiego, który poświęcił nowy obiekt oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które zadbały o oprawę kulinarną uroczystości.

Burmistrz Stefan Kitela podziękował zwłaszcza mieszkańcom Głubczyna za cierpliwość w oczekiwaniu na otwarcie nowo wybudowanego obiektu. Włodarz gminy podziękowania skierował także do Aleksandry Sawickiej – zastępcy burmistrza Gminy i Miasta Krajenka oraz do Barbary Kloski – pracownikowi referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska za szczególne zaangażowanie i wysiłek włożony w to, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. Burmistrz zaprosił wszystkich do korzystania z sali, gdyż, jak podkreślił, została ona wybudowana na potrzeby lokalnej społeczności. Zapowiedział też, że już w styczniu sala będzie gościła panie ze wszystkich kół gospodyń wiejskich z terenu całej gminy.

Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Julian Brewka pogratulował burmistrzowi Stefanowi Kiteli oddania kolejnej, cennej dla gminy Krajenka, ale także i dla powiatu inwestycji.

Cieszy nas fakt, gdy widzimy, jak w gminach naszego powiatu rosną kolejne sale, czy oddawane są do użytku kolejne inwestycje. Nasz powiat pięknieje, a ludziom żyje się przyjemniej. Dziękujemy wszystkim za trud włożony w powstanie tak pięknego obiektu – powiedział Brewka. Do gratulacji dołączył się także starosta złotowski, który już zapowiedział swój udział w jednej z tutejszych imprez wiejskich.

W imieniu lokalnej społeczności głos zabrała sołtys wsi, Ewa Chromiec, która podziękowała władzom gminy za wybudowanie obiektu.

***

Przypomnijmy.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 959 tys. zł. Jednak, aby sala mogła zostać wybudowana, władze Krajenki pozyskały środki pozabudżetowe. Uzyskana kwota dofinansowania – nieco ponad 496 tys. zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ze środków przewidzianych na wsparcie „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wniosek, jaki do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożyła gmina Krajenka, był jednym z 87. złożonych i jednym z 35., jakie otrzymały dofinansowanie. Należy zatem uznać ten fakt za sukces pracowników krajeńskiego magistratu i burmistrza Stefana Kiteli.

Prace budowlane ruszyły w marcu br. Budynek o powierzchni 252 mkw. stanął w centrum wsi i już teraz służy mieszkańcom Głubczyna.

(Red.) /www.krajenka.pl