KONKURS WIEDZY KONSUMENCKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

24 uczniów z pięciu szkół średnich wzięło udział w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, który odbył się w ramach XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się czterech uczniów.

Konkurs odbył się w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Jego celem jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Lena Perzyńska – Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile,
II miejsce – Oliwia Grudzień – Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
III miejsce – Michał Lach – Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile.

Wyróżnienia dla osób biorących udział w dogrywce: 
Aleksandra Czerniel – Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
Julia Żubryj – Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile.

Nagrody i dyplomy wręczył Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
– Gratuluję laureatom oraz wszystkim uczestnikom dużej wiedzy konsumenckiej. Jest ona bardzo przydatna i pomaga w codziennym życiu  – powiedział.

Do olimpiady wielkopolskiej, która odbędzie się 19 kwietnia, zakwalifikowali się: Lena Perzyńska, Oliwia Grudzień, Michał Lach, Aleksandra Czerniel.

powiat.pila.pl