Złotowscy policjanci podsumowali rok

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. 10 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego złotowscy policjanci podsumowali swoją pracę i ocenili stan bezpieczeństwa w 2019 roku. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski.

W naradzie rocznej udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Komendanci złotowskiej jednostki, Wicestarosta powiatu złotowskiego Pani Małgorzata Sameć, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. Jarosław Kołak, Prokurator Rejonowy w Złotowie Pan Sebastian Drewicz, Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Agnieszka Głyżewska-Klofik, Zastępca Burmistrza Okonka Katarzyna Wereszczyńska-Wrona, Wójt Gminy Złotów Pan Piotr Lach, Wójt Gminy Lipka Pan Przemysław Kurdzieko oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów Pan Tomasz Konieczny, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipka Pani Elwira Drobiewska i kadra kierownicza złotowskiej komendy.

Odprawę rozpoczął oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie podkom. Maciej Forecki, który przedstawił przebieg narady rocznej podsumowującej wyniki i efekty pracy złotowskiej jednostki za miniony 2019 rok.

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk przywitał obecnych na sali przedstawicieli władz samorządowych i służb współpracujących na co dzień z policjantami złotowskiej jednostki.

Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie nadkom. Marcin Kowalski, który szczegółowo omówił wyniki pracy i najważniejsze sprawy realizowane w 2019 roku przez policjantów służby kryminalnej.

Z kolei efekty pracy służby prewencyjnej i ruchu drogowego oraz najistotniejsze sprawy kadrowe i logistyczne omówił Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk. W trakcie swojego wystąpienia podziękował za wsparcie i bardzo dobrą współpracę przedstawicielom wszystkich samorządów oraz instytucji i służb. Jak podkreślił szef złotowskich policjantów profesjonalizm i współdziałanie mają wymierny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu złotowskiego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski podsumowując pracę złotowskich funkcjonariuszy w 2019 roku ocenił ją na wysokim poziomie. Jednocześnie zobowiązał policjantów do równie rzetelnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu złotowskiego w 2020 roku. Priorytetem w bieżącym roku jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie diagnozy zagrożeń społecznych najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. Komendant podkreślił niezwykle ważną rolę dzielnicowych w zakresie eliminowania problemów lokalnych społeczności.

W 2019 roku na terenie powiatu złotowskiego ogółem wszczęto 1190 postępowań, przygotowawczych, kolejny rok z rzędu na dobrym poziomie jest wykrywalność która wyniosła 86,7 %.
Wśród ważniejszych spraw zrealizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie w ubiegłym roku należy wymienić:

-Zatrzymanie 29-latka, który usiłował dokonać zabójstwa poprzez zadanie uderzenia nożem w głowę oraz kopanie po całym ciele mieszkanki Lędyczka. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Złotowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

-Zatrzymanie sprawcy rozboju na dostawcy produktów spożywczych w Złotowie. Sprawcę zatrzymano kilkadziesiąt minut po dokonaniu rozboju. Odzyskano całość utraconego mienia. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

– Zatrzymanie 32 – letniego mieszkańca Złotowa, który w 2019 roku dokonał 11 przestępstw p-ko mieniu (kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem do domów oraz pomieszczeń gospodarczych i piwnicznych, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia). Sprawca powyższych zdarzeń został ustalony na podstawie pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Złotowie. Część skradzionego mienia została odzyskana. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

– Zabezpieczenie łącznie 1360 gramów marihuany ponad gramów 406 amfetaminy, 377 sztuk tabletek ekstazy.

– Zabezpieczenie suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy o łącznej wadze 4820 kg, papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy w ilości 1400 sztuk. Łączna kwota uszczuplenia z tytułu niezapłaconej akcyzy na szkodę Skarbu Państwa wyniosła 2 220 424 zł.

– Zatrzymanie 41- letniej kobiety poszukiwanej od 2013 roku Listem gończym do odbycia kary 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

W roku ubiegłym na drogach powiatu złotowskiego zaistniało 511 kolizji drogowych, oraz 40 wypadków drogowych. W wyniku tych zdarzeń 50 osób zostało rannych, a 6 osób poniosło śmierć. Wyeliminowano z ruchu 178 nietrzeźwych kierowców.

W zakresie działań z zakresu profilaktyki społecznej złotowscy policjanci w 2019 roku na terenie powiatu złotowskiego realizowali takie projekty jak: „Dwie strony sieci”, “Dopalacze niszczą życie”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, ” Bezpieczna droga do szkoły”, akcja profilaktyczna “Daj sobie szansę – żyj”, “Wolni od uzależnień”, przeprowadzono Powiatowy finał Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci uczestniczyli również w wielu różnych spotkaniach edukacyjnych i pogadankach mających na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zdrowego stylu życia. Ponadto byli współorganizatorami konferencji naukowej dotyczącej ochrony dzieci przed przemocą.

KPP Złotów/ (Red.)