Profesor Jacek Pyżalski i jego wyjątkowy wykład już 13 lutego

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA.  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak wspierać młodzież, by ograniczyć czas ich biernego uczestnictwa w Internecie, na rzecz wykorzystania go w celu ich osobistego rozwoju. Nadnotecki Instytut UAM w Pile organizuje inspirujące spotkanie dla nauczycieli, rodziców, trenerów oraz wszystkich zainteresowanych, którym bliscy sercu są młodzi ludzie. To już drugi otwarty wykład Prof. Pyżalskiego w pilskim Instytucie UAM, tym razem poświęcony mądremu i odpowiedzialnemu wspieraniu aktywności młodych ludzi w Internecie. 

Prof. UAM dr hab. JACEK PYŻALSKI – szeroko znany i ceniony przez nauczycieli i rodziców profesor UAM (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), pedagog specjalny, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Od lat bada wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na życie społeczne młodzieży. Interesuje go zarówno negatywny aspekt korzystania z Internetu, w tym cyberprzemoc rówieśnicza, jak i pozytywny, polegający np. na wspomaganiu uczenia czy rozwoju osobistego. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autor licznych publikacji.

Czy z Internetu można czerpać coś dobrego i cennego? Czy to możliwe, że Internet jest dla młodzieży narzędziem realizacji ich naturalnych, rozwojowych potrzeb? Czy rzeczywiście młodzież potrzebuje pomocy dorosłych do kreatywnej obsługi nowych technologii?
W świetle najnowszych badań okazuje się… że tak! Te same badania wskazują jednak, że nasi podopieczni najczęściej są wyłącznie biernymi odbiorcami serwowanych im treści, a granice rzeczywistości online i offline zacierają się.

Udział w wykładzie jest nieodpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.pila.amu.edu.pl (najpóźniej do dnia 12. lutego do godz. 16:00).

Wydarzenie odbędzie się 13 lutego o godz. 16.00 w NI UAM w Pile.

Wykład jest elementem obrad Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku będącego częścią Programu Edukacyjnego KRUK. Więcej informacji o programie odnajdą Państwo na stronie kompetencje.amu.edu.pl

(Red.)/Mateusz Gutowski UAM