Widać metę

Inwestycje Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Dobiegają końca prace na obwodnicy Wałcza. Droga zostanie udostępniona kierowcom w grudniu.

Przypomnijmy, w czerwcu na plac budowy weszły firmy Budimex oraz PORR, w lipcu dołączyły do nich firmy Pol-Dróg i konsorcjum firm GZD i Saferoad Grawil, które wykonują prace związane z oznakowaniem trasy. Budimex odpowiada za dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, zbiorników na wodę opadową oraz dokończenie dróg dojazdowych. Firma PORR natomiast kończy roboty na trasie głównej obwodnicy, tam w zakres prac wchodziło m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Firma Pol-Dróg kończy roboty na węzłach Wałcz Wschód, Wałcz Północ i Witankowo.

Inwestycja miała kosztować około 537 mln zł, 430 mln zł miały wynosić koszty wykonania inwestycji przez Energopol. Ostatecznie okazuje się, że całkowity szacowany koszt realizacji obwodnicy Wałcza (przygotowanie inwestycji, odszkodowania za nieruchomości, archeologia, nadzory i roboty) to około 640 mln złotych. Kontrakt z PORR opiewał na kwotę 87 mln zł, z Budimexem na 41 mln. 

– Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest w grudniu, dokładny termin zależy od tempa wykonywania prac, na co wpływ mają warunki pogodowe, oraz kwestii związanych z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń koniecznych dla uruchomienia drogi – mówi główny specjalista komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk. – Na głównych jezdniach wykonane są wszystkie roboty bitumiczne, funkcjonują wiadukty nad obwodnicą, oznakowanie poziome wykonane jest w około 80 proc. Trwają prace związane z ogrodzeniem, budową kanału technologicznego, oznakowaniem poziomym i pionowym, pozostałe prace wykończeniowe oraz roboty na węzłach drogowych.

Blisko 18-kilometrowa obwodnica Wałcza będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej z czterema węzłami drogowymi. Inwestycja pozwoli ominąć Wałcz od północy. W ciągu drogi wybudowano 13 wiaduktów, dwa mosty, dwie estakady i 14 przepustów ekologicznych.

Tekst i fot. (z)/ extrawalcz.pl