Odszedł Edmund Gniot…

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. W wieku  91 lat odszedł znany i ceniony przez mieszkańców gminy społecznik i samorządowiec, Pan Edmund Gniot.

Pan Edmund był wieloletnim radnym, pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo. Przez wiele lat działał aktywnie z szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej będąc prezesem Zarządu Gminnego OSP w Zakrzewie oraz założycielem i prezesem jednostki OSP Kujan.

Cześć Jego pamięci!

 Źródło: zakrzewo.org.pl