Sala idzie do remontu

Inwestycje Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu podpisała umowę z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczącą dofinansowania, modernizacji, rozbudowy o przebudowy sali sportowej w wałeckiej uczelni.

Dwumilionowe wsparcie umożliwi realizację inwestycji, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także do zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania hali sportowej oraz podniesienia jakości kształcenia.

Dodatkowo, w ramach projektu „Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych na terenie PWSZ w Wałczu” uczelnia pozyskała ponad milion złotych ze środków Państwowego Funduszu Celowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Inwestycja obejmuje rozbudowę sali fitness i siłowni, budowę urządzeń lekkoatletycznych i terenowych urządzeń sportowych. Wartość całości inwestycji to koszt około 4 mln zł.

Infrastruktura powstała w ramach inwestycji będzie wykorzystywana zarówno przez społeczność akademicką, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze regionu.

Umowę podpisali: rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski i Emilia Niemyt, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Opr. (Red.)

 Fot. PWSZ Wałcz