Nowe inwestycje drogowe w gminie Budzyń rozpoczęte

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

BUDZYŃ. W Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń podpisane zostały trzy kolejne umowy związane z przebudową dróg gminnych.

Pierwsza z nich dotyczy  drugiego etapu przebudowy drogi gminnej Nr 201521P w miejscowości  Sokołowo Budzyńskie,  w kierunku na Karolewo o  długości blisko 1km i nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo ze Żnina. Wartość podpisanej umowy wynosi 425886,44 zł. Planowane zakończenie prac to koniec trzeciego kwartału 2021 r.

Druga podpisana umowa dotyczy kontynuacji robót drogowych w ramach  trzeciego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201526P w miejscowości  Nowe Brzeźno o długości odcinka 0,31 km, w technologii bitumicznej wraz z wykonaniem ok. kilometra bitumicznej ścieżki rowerowej. Wykonawcą tego zadania została firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią. Wartość podpisanej umowy wynosi 365623,69 zł. Planowane zakończenie prac koniec trzeciego kwartału br.

Ostatnia trzecia umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 201535P w miejscowości  Dziewoklucz od skrzyżowania z drogą gminną nr 201531P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1491P, o  długości ok. 1,5 km i nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą tego zadania zostało przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo ze Żnina. Wartość podpisanej umowy wynosi 575329,72 zł. Planowane zakończenie prac do także koniec trzeciego kwartału 2021 r.

Wykonawcy zadań zostali wybrani w drodze rozstrzygniętego postępowania przetargowego, na mocy znowelizowanej ustawy prawa zamówień publicznych, w którym to wykonawcy zobowiązani byli złożyć oferty w formie elektronicznej, za pomocą platformy przetargowej.

Miasto i Gmina Budzyń