Mniej śmieci na pilskich ulicach i osiedlach

Edukacja Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Środowisko Wydarzenia

– Segregacja przebiega coraz lepiej i mieszkańcy coraz szczegółowiej wyrzucają śmieci komunalne. Ale zjawisko, które chyba widać najlepiej, to fakt że ludzie wystawiają znacznie mniej odpadów wielkogabarytowych. Wydaje się więc, że zrozumienie dla właściwej  segregacji jest wśród mieszkańców coraz większe – podkreśla prezydent Piotr Głowski.

W opinii prezydenta Piły, pozytywne zmiany w gospodarce odpadami w naszym mieście to efekt coraz lepiej funkcjonujących usług związanych z gospodarką odpadami oraz skutecznie realizowanych programów i proekologicznej edukacji. Dlatego gmina we współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, wdrożyła kolejny projekt, którego realizacja powinna zakończyć problem zaśmiecania otoczenia osiedlowych miejsc składowania odpadów.

– Projekt, którego realizację zaczęliśmy w połowie bieżącego roku jest finansowany w całości z budżetu miasta i zakłada budowę 50 altan śmietnikowych, co powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców wszystkich budynków wielorodzinnych w zarządzie MZGM. W tej chwili mamy ich posadowionych 30 i rozpoczęliśmy drugi etap budowy, który powinien się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku – informuje Daniel Tomczyk, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

– Będziemy zachęcać administratorów do pójścia naszymi śladami. Wielu zresztą już to robi jak na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, które między innymi dbają o to, żeby mieszkańcy mieli gdzie wyrzucać elektrośmieci – podkreśla P. Głowski.

https://www.pila.pl/aktualnosci/5b76e6302e7dd6187ea1b8eaf2e555c8.html