Abyś na lekcje doszedł bezpiecznie, musisz przepisy poznać koniecznie

Edukacja Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia
Nie zawsze w drodze do szkoły uczniom mogą towarzyszyć dorośli. Dlatego też wałeccy policjanci prowadzą cykliczne lekcje wychowania komunikacyjnego aby przypomnieć uczniom i utrwalić najważniejsze zasady poruszania się po drodze.
Aby podróż do szkoły była bezpieczna konieczna jest edukacja od najwcześniejszych lat życia. Wczoraj w Szkole Podstawowej w Gostomi policjanci zorganizowali lekcję wychowania komunikacyjnego aby przypomnieć najmłodszym uczniom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci przypominali jak ważna jest znajomość przepisów ruchu drogowego aby wszyscy uczestnicy ruchu byli bezpieczni. Uczniowie ze szkoły w Gostomi wykazali się znakomitą wiedzą w tym i innym zakresie. Wiedzieli, że przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy należy się rozejrzeć, że kiedy nie ma chodnika trzeba iść lewą stroną drogi, aby widzieć nadjeżdżający pojazd, nie wbiegać nagle na jezdnię, tym bardziej z za zaparkowanego pojazdu czy innej przeszkody, a światła sygnalizatora chronią, ostrzegają i pomagają. Ważnym tematem spotkania były odblaski i ich ważność w bezpieczeństwie. Policjanci przypominali także o zasadach właściwego postępowania ze zwierzętami. Na koniec spotkania każdy uczeń otrzymał odblaskową zawieszkę. Do działań włączył się Wójt Gminy Wałcz.
Beata Budzyń / KPP Wałcz