Ekowyzwania dla Klubu Dobrego Klimatu zostały wybrane!

Biznes Edukacja Najnowsze Piła Środowisko Wydarzenia
Domek do wymiany rzeczy, ogródek edukacyjny, pikniki antysmogowe i plonownik – to tylko kilka pomysłów, które zgłosili pilanie w ramach ekowyzwania rzuconego członkom Klubu Dobrego Klimatu. W ten sposób członkowie KDK będą świętować swoje drugie urodziny.
W pierwszej kolejności społecznicy ustawią przy jednym z ogrodów działkowych plonownik, podejmą starania na rzecz realizacji tzw. giveboxa, czyli domku do wymiany rzeczy oraz stworzą ogródek edukacyjny przy remizie OSP RW na ulicy Wieniawskiego. Oczywiście nie zabraknie tradycyjnych już akcji sprzątania Piły. Członkowie KDK zamierzają w tym roku uporządkować m.in. tereny nad Gwdą, Podlasiu i Koszycach.
– Zależało nam, aby jubileusz KDK przyniósł korzyść mieszkańcom i żeby to oni określili, jakie są ich potrzeby i czym w tym roku powinniśmy się zająć – mówi dyrektor Altvater Piła Tomasz Bielański. – Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem i dziękujemy za każdą propozycję. Mieszkańcy pozytywnie nas zaskoczyli, zgłaszając wiele pomysłów, z których wybraliśmy te, które będziemy w stanie zrealizować.
– Bardzo liczymy na zaangażowanie mieszkańców podczas realizacji proekologicznych inicjatyw – dodaje prezes zarządu Fundacji Pszczoła Bożena Wola.Angażowanie się w realne działania, które zmieniają naszą rzeczywistość, pokazują naszą sprawczość i chęć zmiany otoczenia, w którym żyjemy.
Członkowie Klubu Dobrego Klimatu postanowili również wspierać realizację projektów, które nie zostały wybrane w ramach ekowyzwania. Zobowiązali się do aktywizacji urzędników miejskich w zakresie ustawienia koszy na śmieci czy też wskazywania ważnych dla mieszkańców inicjatyw ekologicznych.
#
ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno- ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu
zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidulanych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.
W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce firm działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem
m.in. Altvater Piła. Następnie do Grupy dołączyły firmy: ENERIS Recupyl – lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz ENERIS Proeco – zarządca Instalacji Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy.
Więcej na: www.eneris.pl
  • Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
  • Specjalista ds. Komunikacji i Wizerunku
  • Altvater Piła Sp. z o.o.