Adam Szejnfeld senatorem w stulecie Wysokiej Izby

kraj Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

Bardzo się cieszę, że zostałem Senatorem RP właśnie w kadencji, kiedy Wysoka Izba obchodzi swoje stulecie. Jubileusze, zwłaszcza takie, dają bowiem dobry pretekst do historycznych podsumowań oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że partia rządząca dąży do zniszczenia demokracji w Polsce – mówi senator Adam Szejnfeld, który wziął udział w 53.
uroczystym posiedzeniu Senatu II RP zwołanym z okazji 100-lecia pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu RP. W sali posiedzeń plenarnych zebranych uroczyście przywitał prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP, mówiąc, iż wita gości „ w
strażnicy konstytucji i demokracji”.
W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przypomniał, że dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1922 r., senatorowie zebrali się na pierwszym posiedzeniu odrodzonego w II Rzeczypospolitej Senatu. Senat RP „ tak jak zawsze, tak i w tej kadencji opowiada się po stronie tych, którzy chcą dołączyć do rodziny wolnego świata, którzy walczą o swoją niepodległość”. „I wspieramy ich tak, jak to jest tylko możliwe” – podkreślił prof. Tomasz Grodzki. Zwrócił również uwagę na fakt, że postawa senatorów sprzed 100 lat stanowi dla Senatu wielkie zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku na rzecz budowy Polski silnej, gospodarczo i społecznie, demokratycznej, europejskiej i nowoczesnej, opartej na ustrojowych zasadach współczesnych demokracji. „ Jestem przekonany, że każdy z nas, zgodnie z rotą senatorskiego ślubowania będzie nadal rzetelnie i sumiennie wykonywać
obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej ” – oznajmił marszałek Senatu RP. „ To od nas zależy, jaki testament zostawimy potomnym i jaką Polskę przekażemy w sztafecie pokoleń naszym dzieciom i wnukom. Historia i naród nie wybaczą nam błędów i zaniechań. W taki dzień, jak dziś, warto o tym szczególnie pamiętać, jednocześnie wierząc, że tak jak przed stu laty, sprostamy wyzwaniom historii” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki.
Podczas uroczystego posiedzenia podjęto również uchwałę w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP. W dokumencie przypomniane zostały dzieje Senatu w XX-leciu międzywojennym do jego rozwiązania 2 listopada 1939 r. przez przebywającego na emigracji prezydenta Władysława Raczkiewicza. W uchwale podkreślono, że w ciągu ostatnich 100 lat Senat odegrał pozytywną rolę w kształtowaniu kultury prawnej i politycznej. „ Reprezentuje on te wartości, których nigdy nie może zabraknąć. Jest strażnikiem ideałów ustrojowych, a wśród nich szacunku dla państwa, praw mniejszości, prawa do wyrażania odrębności i odmienności w ramach porządku konstytucyjnego ” – podkreślali jednogłośnie senatorowie.​
W obradach udział wzięli m.in. także: Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz ministrowie, przedstawiciele władz państwowych, byli marszałkowie i premierzy, a także były prezydent Bronisław Komorowski, który przypomniał, że Izba Wyższa polskiego parlamentu pojawiła się ponownie w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, jako propozycja ludzi odchodzącego ustroju, podsumowując historyczne, jak i ówczesne dokonania; że to co dobre musi się rodzić w bólu w politycznym sporze, ucieraniu się odmiennych poglądów ”. Obradom przysłuchiwało się także kilkuset byłych senatorów, zgromadzonych w parlamencie na
uroczystościach rocznicowych.
Zwieńczeniem podniosłej uroczystości była Gala w Teatrze Polskim, podczas której Marszałek Senatu w towarzystwie wicemarszałków: Gabrieli Morawskiej Staneckiej, Bogdana Borusewicza, Michała Kamińskiego i Marka Pęka wręczył okolicznościowe medale za długoletnią pracę i służbę pracownikom Kancelarii Senatu, którzy po wyborach 4 czerwca 1989 roku uczestniczyli w restytucji Senatu i jego Kancelarii, jak również poświęcili Izbie całe swoje zawodowe życie. Medale otrzymali Jolanta Całka Małgorzata Gadomska,
Krystyna Kamianowska, Barbara Kowalczyk, Bożena Langner, Barbara Maciaszek, Wiesława Obermeier, Bogusław Całka, Grzegorz Kosakowski, Mirosław Kowalczyk oraz Piotr Poniatowski.
Marszałek Senatu RP w obecności wicemarszałków wręczył także srebrne odznaki honorowe byłym szefom Kancelarii Senatu, sprawującym tę funkcję od I do IX kadencji Izby. Odznaki otrzymali: Wojciech Sawicki (1990–1996), Jan Kołtun (1996–1997), Bogdan Skwarka (1997– 2001), Adam Witalec (2001–2006), Ewa Polkowska (2006–2016) oraz Jakub Kowalski (2016–2019). Nie zabrakło również podziękowań i uhonorowania medalem senatu Andrzeja Seweryna, dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, dzięki któremu – jak oznajmił prof. Grodzki – możemy przeżywać ten wyjątkowy wieczór, wsłuchując się w słowa Cypriana
Kamila Norwida.
Podsumowując podniosłą uroczystość marszałek Tomasz Grodzki podziękował wszystkim zgromadzonym gościom za udział i podkreślił, że Senat – czy to pod nazwą Rady Królewskiej czy Senatu – zawsze służył, służy i będzie służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej najlepiej jak
potrafi, mając na względzie tylko i wyłącznie dobro Polek i Polaków. „ Jestem pewien, że to będzie nasz drogowskaz na następne 100 lat ” – mówił na zakończenie marszałek Senatu.

Źródło: Senat RP.
Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile