Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje grunty mieszkaniowe w Pile  

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Początek roku to dobry czas na inwestycje. Od 17 marca br. Agencja Mienia Wojskowego zorganizuje przetargi, na które trafią tereny położone w Pile przy ul. Artura Grottgera. Przyszyli właściciele będą mogli je przeznaczyć m.in. na inwestycje mieszkaniowe oraz działalność usługową. Ceny wywoławcze wahają się od 670 tys. zł do 1,8 mln zł. Zyski ze sprzedaży nieruchomości Agencja przeznaczy na budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

Siedem działek na czterech przetargach ? w taki sposób bydgoski oddział AMW zamierza znaleźć nabywców na tereny przy ul. Grottgera w Pile. 17 marca pod młotek trafi największa z nieruchomości o powierzchni 1,33 ha. Cena wywoławcza to 1,8 mln zł. W następnych dniach, czyli 18 i 19 marca Agencja wystawi mniejsze działki, za które trzeba będzie zaoferować co najmniej  1,2 mln oraz 1,1 mln zł. Na ostatniej licytacji zaplanowanej na 20 marca na kupca czeka półhektarowy grunt wyceniony na 670 tys. zł.

W przypadku pierwszych trzech nieruchomości zapisy planistyczne dają przyszłym właścicielom możliwość wykorzystania ich pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z uwzględnieniem części terenów pod urządzenie zieleni. Najmniejszy z oferowanych gruntów można zagospodarować na cele usługowo-handlowe.

Atutem nieruchomości jest ich położenie, ok. 4 km od centrum miasta, w sąsiedztwie terenów handlowych, usługowych i urzędów administracji samorządowej. W pobliżu usytuowany jest również park wodny oraz uczelnia wyższa. Nieruchomości są dobrze skomunikowane z resztą miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działek jest nieuzbrojony. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej na warunkach uzgodnionych z operatorem sieci.

Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w terminie wskazanym w ogłoszeniach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ww.amw.com.pl w zakładce ?Nieruchomości?.

Joanna Dydyszko

 AMW Bydgoszcz