Aquapark w pełni dostępny dla niewidomych i słabowidzących

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Czy osoby niewidome i słabowidzące mogą bez obaw i barier korzystać z atrakcji wodnych i strefy fitness w pilskim aquaparku?

Temu zagadnieniu służyło spotkanie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z kierownictwem i pracownikami obiektu. Inicjatorami spotkania byli Danuta Nowak-Bogusławska – specjalista ds. badań i rozwoju sprzedaży oraz Marian Martenka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Piły ds. rodziny, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Kijak, prezes zarządu Aqua-Pil, wspólnie z Danutą Nowak-Bogusławską oprowadzili osoby niewidzące i niedowidzące po obiekcie i bardzo dokładnie omówili poszczególne strefy, także te przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Ze strefą fitness zapoznała niepełnosprawnych Mirosława Gapińska.

Obiekt przeszedł pozytywną opinię osób niepełnosprawnych jako w pełni dostępny dla niewidomych i słabowidzących. Jednocześnie zaproponowano kilka rozwiązań i usprawnień, które wzmocnią dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

To była również dobra okazja do dyskusji o aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i możliwych przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych w Aquapark Piła.

Marian Martenka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piły ds. rodziny, seniorów i osób niepełnosprawnych