Atak na działkowców? Znów?

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Senator Adam Szejnfeld spotkał się działaczami Polskiego Związku Działkowców, prezesem Okręgu PZD w Pile, panem Marianem Praczykiem oraz z wiceprezes Okręgu PZD, panią Marią Fojt. Tematem rozmowy było przedstawienie przez działaczy PZD problemów, jakie dla terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe tworzą nowe zapisy projektu rozporządzenia o sposobie przygotowania planu ogólnego gmin.

Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Technologii do uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych ustaw z dnia 7 lipca 2023 roku, przewiduje 13 stref planistycznych, ale… tylko w 2 strefach uwzględniono tereny ogrodów działkowych. To dramatycznie groźne dla ROD. Prezesi przekazali senatorowi Szejnfeldowi również stanowiska w tej sprawie Związku oraz pisma Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców informujące Ministra o problemach z propozycjami uwzględnienia we wszystkich strefach klimatycznych ogrodów działkowych.
– Mają rację! – podsumował postulaty działaczy PZD senator Adam Szejnfeld, który od lat popiera i wspiera funkcjonowanie oraz rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W minionej kadencji Senatu skutecznie składał np. poprawki dotyczące działkowców i ROD, w tym te dotyczące objęcia Ogrodów specjalną taryfą cen za energię elektryczną w czasach radykalnych wzrostów kosztów używania źródeł energii.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile