WSPÓŁPRACA „GASTRONOMIKA” Z HOTELEM GROMADA W PILE

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile nawiązał współpracę z Hotelem Gromada w Pile, dzięki której uczniowie będą mogli podnosić swoje umiejętności zawodowe, co na pewno w przyszłości ułatwi im znalezienie dobrej pracy.

Umowę w imieniu Powiatu Pilskiego podpisał Eligiusz Komarowski, starosta pilski, w obecności Marka Kamińskiego, członka Zarządu Powiatu w Pile. Hotel Gromada w Pile reprezentował Piotr Sosnowski, dyrektor Oddziału, Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – Monika Rój, dyrektor szkoły.

W ramach zawartej umowy Hotel Gromada w Pile obejmie patronatem klasy Technikum nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, w zawodzie technik hotelarstwa.
To oznacza m.in. praktyki zawodowe uczniów w tym renomowanym hotelu, organizację staży zawodowych, współpracę przy organizacji wycieczek i konkursów o charakterze zawodowym, czy choćby sięganie po środki zewnętrzne na  realizację wspólnych projektów.

– Cieszę się, że pozyskaliśmy tak renomowanego partnera dla naszej szkoły. Uczniowie będą uczyli się zawodu w praktyce pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry hotelu – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

pp