Będą przebudowane i doświetlone

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Kolejne pięć przejść dla pieszych przejdzie przebudowę. Oprócz doświetleń zostaną poprawione dojścia do nich. Przejścia uzupełnione zostaną o świecące elementy ostrzegawcze, a także o maty wibracyjne na nawierzchni jezdni. Przejście przy Placu Zwycięstwa wzbogaci się o azyl pośrodku pasów ruchu.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dotacji pozyskanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość zadania to 720 000,00 zł. Przejścia objęte inwestycją: aleja Wyzwolenia,  ul. Głuchowska, ul. Kazimierza Wielkiego,  ul. Kusocińskiego i Plac  Zwycięstwa.

To kolejne działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ostatnim czasie zrealizowane zostały m.in. doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie al. Niepodległości, przed Szkołą Podstawową nr 5 i Szkołą Podstawową nr 6.

Miasto Piła