PODPISANIE UMÓW O DOTACJĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Chodzież Na sygnale Najnowsze Wydarzenia

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w dniu 14 października miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację przedsięwzięć związanych z zakupem sprzętu oraz modernizacją strażnic.

Organizatorem uroczystości był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowany przez Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu Panią Jolantę Ratajczak wraz z Zastępcą Prezesa WFOŚiGW Panią Aleksandrą Durkowską. Wśród przybyłych znaleźli się m. in.:


•    Pani Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
•    Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
•    bryg. Robert Natunewicz – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
•    Pan Marcin Sokołowski – Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń,
•    Pan Eugeniusz Kucner – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin,
•    Pan Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin,
•    bryg. Maciej Kubacki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
•    bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
•    mł. bryg. Adam Grunwald – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
•    mł. kpt. Tomasz Lewandowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie,
•    mł. bryg. Jacek Rochowiak – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
•    druh Michał Stelter – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Chodzieży.

Należy wspomnieć, że w ramach „ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, jednostki OSP z terenu powiatu pilskiego otrzymały następujące kwoty –


– Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łubiance – 10 000,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej – 10 000,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Ujskiej – 10 000,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Łobżenicy – 10 000,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Miasteczku Krajeńskim – 20 000,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostowie – 20 000,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Grabównie – 20 000,00 zł

W ramach programu Nabór Wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii (realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), umowę podpisały:

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Pilską komendę reprezentował Komendant Powiatowy PSP w Pile, bryg. Jarosław Kołak, wraz z Głównym Księgowym Kamilą Kozak, którzy podpisali umowę na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu na potrzeby KP PSP w Pile, w kwocie 100 000,00 zł.

Opracowanie na podstawie KP PSP Chodzież: asp. Mateusz Kentzer – KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Artur Binkowski – KP PSP Chodzież  

PODPISANIE UMÓW O DOTACJĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile – Portal Gov.pl (www.gov.pl)