Będą tarasy widokowe

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. W Urzędzie Miejskim Trzcianki, burmistrz Trzcianki, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Trzcianka, podpisał umowę z Firmą Handlowo Usługową Idalia Jaworska na budowę tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez budowę tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie. Operacja ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny oraz służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Przedmiotem projektu jest stworzenie w Radolinie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego. Zaprojektowana inwestycja w pełni wykorzystuje walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz unikalne ukształtowanie terenu. Koszt inwestycji to 99 013,63 zł, jednak gmina Trzcianka pozyskała na to zadanie 71 265,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW na lata 2014 ? 2020.

Planuje się, że zakończenie budowy tarasu nastąpi w maju 2021 r.

Dawid Czyż/UM Trzcianka