Będzie nowy most i kładka na Alei Niepodległości

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Rozpoczyna się remont mostu i kładki dla pieszych na Al. Niepodległości, w ciągu drogi krajowej nr 11 na Rudzie ? cieku z zalewu Koszyce do rzeki Gwdy.

W ramach umowy Wykonawca, Zakład Robót Mostowych KORMOST Marek Gotowski, Firma GOTOWSKI ? Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w restrukturyzacji, przeprowadzi prace polegające na remoncie podpór obiektu i wykonaniu nowej płyty pomostowej mostu wraz z elementami wyposażenia i nową nawierzchnią na jezdni.

Remont czeka również kładkę pieszo ? rowerową. Tu  roboty skupia się na  konstrukcji betonowej kładki oraz ułożeniu nowej  nawierzchni bitumicznej.

W ramach umowy przeprowadzone będą także prace konserwacyjne w obrębie samego cieku.

Termin zakończenia robót  –  połowa przeszłego roku.  Koszt remontu to ponad 1.900 tys. zł. brutto. Inwestycję realizuje GDDKiA Oddział w Pozaniu.

(Red.)