Biała zjawa z okolic Tuczna

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

TUCZNO. Daniel o białym umaszczeniu to dość rzadki widok. Potrzeba dużo szczęścia, aby móc go zobaczyć. Ten dał się nawet sfotografować …

Albinizm to rzadka cecha objawiająca się brakiem pigmentu – melaniny. Wśród ssaków albinizm stwierdzany jest raz na ok 100 tys. urodzeń, a więc bardzo rzadko. U jeleniowatych żyjących w naszym kraju albinizm spotykany jest prawie wyłącznie u danieli. Jasne ubarwienie sukni jest również efektem leucyzmu.

(Red.)/RDLP Piła
Fot. K. Kubacka