BILETOMAT I APLIKACJA REZERWACJI WIZYT W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile uruchomiono nową możliwość internetowej rezerwacji wizyt. Wystarczy ściągnąć aplikację na telefon i zarezerwować termin wizyty. Wprowadzono także system kolejkowy z biletomatem.  

– To kolejne udogodnienia, które wprowadziliśmy dla klientów wydziału komunikacji. System kolejkowy z biletomatem skierowany jest do osób, którey wybiorą drogę tradycyjną wizyty w wydziale komunikacji, z kolei nową aplikację wystarczy ściągnąć na telefon i zarezerwować termin wizyty, co zaoszczędzi oczekiwanie w kolejce. Jest ona łatwa w obsłudze, działa intuicyjnie – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Tradycyjny system kolejkowy z biletomatem działa obecnie następująco:

W holu wydziału znajduje się biletomat, wyświetlacze wielkoformatowe, wyświetlacze stanowiskowe. Biletomat umożliwia on „ustawienie się w tradycyjną kolejkę”:
a) Pobranie biletu:
– klient przychodzi do wydziału Komunikacji,
– na automacie biletowym wybiera interesujący go temat sprawy i drukuje bilet,
– na otrzymanym wydruku jest wskazany numer stanowiska obsługującego daną sprawę, liczba klientów oczekujących.
b) Oczekiwanie:
– na monitorach zbiorczych prezentowana jest informacja o kolejno obsługiwanych biletach,
– dodatkowo Klient ma możliwość sprawdzania postępu kolejki on-line za pośrednictwem strony internetowej.
c) Zaproszenie do stanowiska
– Zaproszenie do stanowiska następuje poprzez wyświetlenie numeru biletu na wyświetlaczu stanowiskowym, wyświetlaczu zbiorczym oraz zapowiedź głosową.

2. Aplikacja mobilna (pobierane na smartfony z AppStore dla iphone  lub googleplay dla telefonów z systemem android)

a) Pobranie biletu
– Klient w aplikacji mobilnej wybiera interesującą go placówkę oraz kategorię sprawy,
– na pobranym bilecie jest informacja o liczbie osób oczekujących,
– Numer pobranego biletu elektronicznego pozostaje zapisany w aplikacji.
b) Oczekiwanie
– Klient oczekuje na wezwanie w dowolnie wybranym miejscu w placówce lub jej pobliżu np. na parkingu. (u nas ustawione jest w promieniu 250 m od punktu geolokalizacji wydziału)
– w każdej chwili ma możliwość podejrzenia statusu kolejki do wybranej sprawy (w aplikacji lub za pośrednictwem strony internetowej).
c) Zaproszenie do stanowiska
– zaproszenie do stanowiska następuje poprzez wyświetlenie powiadomienia na urządzeniu mobilnym.
– dodatkowo pobrany bilet elektroniczny jest wzywany w sposób tradycyjny (wyświetlacz zbiorczy, wyświetlacze stanowiskowe, zapowiedź głosowa).

3. Cały czas funkcjonuje rezerwacja wizyt przy użyciu „tradycyjnej” strony www pod znanym już adresem: rejestracja.powiat.pila.pl  

Zakup i uruchomienie systemu kolejkowego internetowej rezerwacji wizyt z aplikacją mobilną w Wydziale Komunikacji zrealizowane zostało w ramach projektu: Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim dofinansowanego w RAMACH DZIAŁANIA 1.3 PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI na lata 2021-2027.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 094 577,00 zł
Kwota dofinansowania: 766 203,90 zł
Wkład własny: 328 373,10 zł.

powiat pilski