Bogdan Wankiewicz Samorządowcem 20-lecia

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Bogdan Wankiewicz Samorządowcem 20-lecia! Tytuł i honorową statuetkę przyznała kapituła Związku Powiatów Polskich. Starostę wałeckiego nagrodzono za szczególny wkład w rozwój lokalny i działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej.

– Pracownicy Starostwa wiedzieli o wszystkim i nie pisnęli słowem – nie kryje wzruszenia B. Wankiewicz. – Jestem bardzo mile zaskoczony. Działam w samorządzie od 1998 roku. Udało się wiele zrobić przez ten czas nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także na rzecz kraju. Przez dwadzieścia lat trzeba było pokonać wiele różnych trudności, żeby powiat mógł realizować swoje zadania. Nagroda mobilizuje mnie do jeszcze większej pracy.

ZPP nagrodę przyznał tylko 20 starostom (spośród ponad 300) z całego kraju. Warto nadmienić, że dr B. Wankiewicz jest autorem ponad 30 publikacji o tematyce samorządowej.

 Tekst, Fot. MK, extrawalcz.pl