Brawo, brawo, brawo…

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Brawo, barwo, brawo dla Olgi Pyszka, ze Szkoły Podstawowej nr 4. im. Mikołaja Kopernika w Pile. Olga wygrała bowiem okręgowy etap senackiego konkursu „List do Taty”, jaki w Wielkopolsce Północnej zorganizował senator Adam Szejnfeld, a teraz weźmie udział w finale krajowym, który odbędzie się w Warszawie 24 listopada br. w Senacie RP.  

 -Relacja dziecko rodzice, kontakt syna czy córki z mamą i tatą, to jedna z najważniejszych więzi, jakie łączą ludzi w każdym wieku. Okres od narodzenia do uzyskania samodzielności, jest najważniejszy w życiu. Wtedy właśnie kształtują się nasze charaktery, często też i marzenia oraz cele życiowe. Nie każdemu jednak taki dobry kontakt jest dany. Dla mnie senacki Konkurs jest o tyle ważny, że dotyczy więzi dziecka i ojca, bowiem rola mamy w rodzinie jest niepodważalna i tak jednoznacznie uznawana, że poświęca się jej więcej miejsca w debacie publicznej oraz inicjatywach społecznych, niż relacji dziecka z ojcem, a ma ona przecież podobnie ogromne znaczenie w życiu każdego z nas – mówi senator Adam Szejnfeld, który wręczył nagrody i wyróżnienia oraz podziękowania podczas uroczystości VI edycji senackiego konkursu pt. „List do Taty” jak odbyła się w Szkole Podstawowej nr 4 w Pile.  Senator oprócz dzieci uczestniczących w konkursie docenił także pracę nauczycieli, którzy prowadzili dzieci i natchnęły je do przelania na papier swoich emocji, w tym panią Hannę Rakowską.

Przedmiotem senackiego konkursu była praca pisemna na temat: ,,Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”, opisująca relacje z ojcem, ojczymem, ojcem zastępczym, opiekunem lub ,,figurą ojca”. Prace oceniane były według kryteriów: samodzielność pracy, prostota, szczerość i autentyczność, umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

W celu rozstrzygnięcia konkursu na etapie okręgowym senator Adam Szejnfeld powołał specjalną Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodnicząca: pani Anna Karmowska – dyrektor Biura Senatorskiego w Pile.
  2. Członek: pani Teresa Kasior – radna Rady Miasta Piły,
  3. Członek: pan Rafał Zdzierela – radny Rady Powiatu w Pile.

 

Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Nagrody: 

  1. Olga Pyszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile
  2. Kornelia Tomaszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
  3. Natalia Jaremba, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

oraz

Wyróżnienia:  

  1. Mateusz Wiedera, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
  2. Oliwier Hejak, Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
  3. Sebastian Wróbel, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

 

-Nam, politykom, lektura tych listów pozwala zrozumieć czy i jak w tej rodzinnej, w dziecięcej codzienności szanuje się godność najmłodszych i przestrzega się ich praw. Obecność rodziców, szacunek, miłość, bezpieczeństwo, nauka, zabawa, rozmowa i czułość, to nie tylko dar dorosłych, to pragnienia i prawa dzieci. Listy napisane przez dzieci pokazują wyraźnie, że w najmniejszym stopniu chodzi o warunki materialne i pieniądze. Bliskość, zainteresowanie, wspólnie spędzony czas, to wartości o wiele bardziej cenione. One dają zadowolenie, szczęśliwe dzieciństwo i uśmiech – mówi senator Szejnfeld.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego