Kruszewiacy, mieszkańcy wsi Kruszewo, którzy się realizują w projekcie

Edukacja Najnowsze Regiony

Nieformalna grupa o nazwie „Kruszewiacy”, którą tworzą mieszkańcy wsi Kruszewo w gminie Ujście, pozyskała środki na realizację projektu pod nazwą „Centrum edukacyjno-szkoleniowe” w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara 2020”. 

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara 2021”.


Projekt grupy zakłada nasadzenia roślinności na skarpie przy boisku wiejskim, przy altanie rekreacyjno-grillowej oraz stworzenie czterech rabat kwietnych dla przedszkolaków, uczniów kruszewskiego przedszkola i  szkoły. Projekt jest realizowany przez mieszkańców wsi Kuszewo.