Budowa Centrum Integracji Społecznej zakończona

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Ze względu na panujące obostrzenia oficjalne otwarcie Centrum Integracji Społecznej przesunięto na wiosnę. 16 grudnia br. burmistrz Trzcianki zaprosił Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz regionalne media na wspólny spacer po zrealizowanej już inwestycji. Obiekt nie powstałby bez wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej, przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na zaproszenie Krzysztofa W. Jaworskiego burmistrza Trzcianki przybyli: Jacek Bogusławski członek zarządu województwa wielkopolskiego, Grzegorz Bogacz radny powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i dyrektor doskonalenia nauczycieli w Pile oraz media. Burmistrz wraz z Dominiką Wiśniewską p.o. dyrektora BPiCK w Trzciance oprowadził przybyłych gości po nowo wybudowanym obiekcie.

Obiekt ten uwzględni potrzeby społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne miasta, a na jego obszarze realizowane będą różne inicjatywy o charakterze społecznym, kulturalnym i rekreacyjnym. Dzięki realizacji projektu, mieszkańcy będą mieli możliwość poznać bliżej swoje środowisko lokalne, ponadto powstanie miejsce dające alternatywę spędzania wolnego czasu.

Centrum Integracji Społecznej stanie się siedzibą dla przynajmniej kilku organizacji pozarządowych, dzięki czemu będą mogły one w komfortowych warunkach realizować swoje zadania, zwiększające kapitał społeczny oraz wzmacniające społeczność lokalną. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury zagwarantuje mieszkańcom gminy oraz całemu regionowi różnorodną ofertę kulturalną, a przy współpracy z NGO oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z całą pewnością wzbogaci życie publiczne gminy.

Zwieńczeniem spaceru było oficjalne odsłonięcie legendarnej Trzcianeckiej Sarenki, która po latach wróciła na swoje właściwe miejsce.

?Oczekujcie medialnych doniesień, a jak tylko będzie to możliwe to zapraszać będziemy do aktywnego uczestnictwa w planowanych inicjatywach ? wspomniał Krzysztof W. Jaworski burmistrz Trzcianki.

Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi powstało w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Inwestycja powstała przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dawid Czyż/UM Trzcianka