Buduje się w gminie Budzyń…

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

GMINA BUDZYŃ. Mimo wakacji i upałów, na terenie gminy trwają prace inwestycyjne.

Jedną z inwestycji jest przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap I. Wykonaniem sportowego obiektu zajmuje się  Zakład Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowy Sławomir Lisiewicz ze Stróżewa, który za realizację  tego zadania zainkasuje 4. 833. 923 zł.
Wartość przyznanego dofinansowania – to  1. 400. 000 zł.

 

Kolejne zadanie to przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz                          z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec.

Zamówienie realizowane jest przy częściowym udziale środków unijnych w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą prac jest Zakład Usług Remontowo ? Budowlanych Leszek Janowiak Radwanki.
Wartość  umowy brutto wynosi 799.920 zł, natomiast kwota  przyznanego dofinansowania  to 117. 011 zł.

Okres wakacyjny to najlepszy czas na remont placówek oświatowych. Częściowe prace remontowe objęły m.in. sale dydaktyczne Przedszkola Samorządowego im. ,,Misia Uszatka” w Budzyniu. Zlecono je firmie P.U.H. ?ZEN-DACH? Zenon Szczurek z Budzynia za kwotę 130. 435  zł brutto.

Kolejną ważną inwestycją jest remont kotłowni związany z wymianą pieca gazowego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu. Wykonawcą tych prac jest firma Olmaz Jarosław Mazurkiewicz, Zdroisko koło Kłodawy.Wartość prac w ramach podpisanej umowy wynosi 132 214,56 zł brutto.

 (Red,)
 budzyn.pl