Budzyń znów będzie miastem?

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

BUDZYŃ. 9 marca podczas XIII Sesji Rady Gminy Budzyń radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Budzyń.

Uchwała Rady Gminy Budzyń zostanie przekazana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawowym terminie do dnia 31.03.2020 roku.

 

Budzyń, niegdyś miasto, obecnie wieś w powiecie chodzieskim. Prawa miejskie otrzymał jeszcze przed 1458 r., za panowania Kazimierza Jagiellończyka. Odnowił je Władysław IV w 1641, potwierdzając jednocześnie wizerunek orła białego i klucza jako herb Budzynia.

W 1774 r. Budzyń został bezprawnie zaanektowany przez Królestwo Prus, co było wykroczeniem poza oficjalne postanowienia rozbiorowe. Pomimo intensywnych procesów germanizacyjnych Polacy stanowili w Budzyniu większość.

5 stycznia 1919 roku Budzyń został wyzwolony spod protektoratu Prus przez powstańców z pobliskiego Rogoźna Wielkopolskiego. Budzyń stał się miastem strategicznie ważnym dla Powstania. 7 lutego udaremniono atak niemiecki na Rogoźno, w czym wydatny udział mieli mieszkańcy Budzynia. 26 kwietnia 1919 r. otrzymali symboliczny klucz do ratusza. Jednakże już 15 lat później rozporządzeniem Rządu II Rzeczpospolitej Budzyniowi odebrano prawa miejskie. Od tego czasu Budzyń funkcjonuje na prawach wsi i dziś jest jedną z największych w kraju.

www.budzyn.pl/(Red.)