Chodniki przy Zamkowej gotowe

Wydarzenia

CHODZIEŻ. Było trochę utrudnień, a i niekiedy cierplwość została  wystawiona na próbę. Ale za to jakie są efekty!  Kilka dni temu w mieście zakończył sie remont chodników wzdłuż ulicy Zamkowej. Inwestycję zrealizował powiat chodzieski.

Remont objął wymianę nawierzchni i krawężników oraz budowę zjazdów po obu stronach ulicy leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 1533P – od skrzyżowania z ulicą Raczkowskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193.

Zadania zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej w Chodzieży.

(AK)
 Fot.powiat-chodzieski.pl