Co wydarzyło się w Krępsku?

Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia
Całe wydarzenie wyglądało bardzo spektakularnie… Nieopodal Piły, na ternie Nadleśnictwa Zdrojowa-Góra w Krępsku (gm. Szydłowo) miały miejsca ćwiczenia modułu GFFFV z terenu województwa wielkopolskiego pod kryptonimem ”LAS 2022”.
Podczas rozpoczęcia ćwiczeń strażacy sprawdzili proces alarmowania, dysponowania oraz zweryfikowano dokumentację niezbędną do wyjazdu Modułu GFFFV poza granice kraju. Kolejnym etapem ćwiczeń było zbudowanie obozowiska, obsługa układów wodno-pianowych, czy też zbudowanie punktów czerpania wody. Ponadto wykonali pasy oddzielenia pożarowego, zapoznali się z wykorzystywaniem „małej armatury” do gaszenia oraz eksploatacją pił spalinowych.
W ćwiczeniach brało udział blisko 90 strażaków i 25 pojazdów z całego województwa wielkopolskiego.
 – mł. bryg. Rafał Sołowin, asp. Piotr Gładysz, asp. Łukasz Krysman KW PSP w Poznaniu.
Tekst: str. Noemi Biel.