Czas na CUS w Trzciance

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
  TRZCIANKA. Gmina Trzcianka znalazła się na liście projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu ogłoszonego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, w typie dotyczącym Centrum Usług Społecznych działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS.
   Wartość trzcianeckiego projektu ?Czas na CUS ? utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance?
to 3 124 090,00 zł i właśnie dofinansowanie w takiej kwocie może otrzymać gmina Trzcianka, ponieważ projekt finansowany jest w 100% ze środków UE, będących w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 Dawid Czyż.UM Trzcianka