Kolej wróci do Czarnkowa – PLK SA podpisały umowę na zaprojektowanie linii

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia
Mieszkańcy Czarnkowa zyskają dogodny dostęp do kolei – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za blisko 13,5 mln zł na przygotowanie projektu rewitalizacji trasy na odcinku Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec. Inwestycja w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” planowana jest do zakończenia w 2029 r. Efektem będzie lepszy dostęp do kolei w północnej Wielkopolsce.
Opracowany na podstawie podpisanej umowy projekt określi optymalny zakres prac na kolejowym ciągu komunikacyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec (linie kolejowe nr 390 i 236), a w efekcie umożliwi realizację inwestycji, która zwiększy dostęp do kolei w północnej Wielkopolsce i zapewni dogodne dojazdy pociągiem do Poznania.
– „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” niweluje wykluczenie komunikacyjne, zwiększając dostępność transportu publicznego. To szczególnie ważne zadanie w takich miastach jak Czarnków, gdzie mieszkańcy czekają na powrót pociągów od ponad 30 lat. Dzięki rewitalizacji trasy kolejowej wkrótce zyskają dogodne połączenie z Wągrowcem, Rogoźnem i Poznaniem – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.
– Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla rewitalizacji linii w ciągu Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec to kolejny ważny krok ku przywróceniu połączeń kolejowych w północnej części Wielkopolski. Projekt umożliwi wskazanie konkretnych rozwiązań służących podróżnym w większych i mniejszych miejscowościach położonych na trasie tak, aby przygotować dla mieszkańców możliwie najdogodniejsze przejazdy pociągiem do stolicy regionu – powiedział Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusz Merchel.
Dzięki pracom wykorzystywana od ponad 30 lat wyłącznie w ruchu towarowym trasa Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec zostanie przystosowana do przewozów pasażerskich. Przebudowany ok. 64 km odcinek zyska m.in. nowe tory i urządzenia systemu sterowania ruchem. Powstanie łącznica, umożliwiająca ominięcie stacji Bzowo-Goraj, a tym samym szybsze przejazdy, bez konieczności zmiany czoła pociągu.
Możliwe będą sprawne podróże z prędkością 120 km/h.
Odnowiona trasa zostanie włączona w zmodernizowana już linię Poznań – Piła. Czas przejazdu koleją z Czarnkowa do stolicy regionu szacowany jest na ok. 1:40 h.
Dogodny dostęp do kolei zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Czarnkowie (Czarnków i Czarnków Zachodni), Goraju, Lubaszu, Jędrzejewie, Połajewie, Ryczywole, Runowie i Wągrowcu (Zachód). Prace uwzględnią także stację Rogoźno Wielkopolskie. W przyszłości możliwa będzie budowa także kolejnych przystanków: Pianówka, Lubasz Zachód, Prusinowo, Ciążyń, Skrzetusz, Wiardunki, Kaziopole, Potuły, Runowskie i Wiatrowiec.
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. podpisały dziś umowę z firmą IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” z „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.” za ok. 13,5 mln zł (netto). Zakończenie prac nad dokumentacją przewidywane jest w 2026 r., a zakończenie robót budowlanych na przełomie 2028 i 2029 r. Wartość całej inwestycji szacowana jest łącznie na ok. 600 mln zł (netto).
Kolej Plus zapewnia dobre połączenia
Do Programu Kolej Plus zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.
Projekty w Programie obejmują:
– 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km;
– 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km;
– 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;
– 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.
Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:
– zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
– przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
– zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.
Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.
W Wielkopolsce program obejmuje rewitalizację czterech linii (poza linią Międzychód – Szamotuły także Śrem – Czempiń, Gostyń – Kąkolewo, Czarnków – Wągrowiec) i budowę nowej trasy kolejowej (Konin – Turek). Szacunkowa wartość wszystkich inwestycji w regionie o łącznej długości ponad 200 km wynosi ok. 2,2 mld zł.
Radosław Śledziński / PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.