Czas pożegnania z mundurem

Wydarzenia

PIŁA. Przyszedł czas na pożegnanie z mundurem powszechnie szanowanego i lubianego kolegi, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. W sali konferencyjnej Szkoły Policji w Pile odbyło się uroczyste pożegnanie podinsp. Andrzeja Harendy.

W trakcie uroczystej odprawy Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Zastępcy Komendanta Szkoły ? mł. insp. Michał Kominowski i nadkom. dr Marcin Druszcz wręczyli upominki mające przypominać czas spędzony w Szkole.

Podinsp. Andrzej Harenda był wyróżniany za wzorową służbę nagrodami Komendanta Szkoły Policji w Pile, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.

Ponadto został odznaczony:
1) Brązową Odznaką ?Zasłużony Policjant? ? 2013 r.
2) Brązowym Medalem ?Za Długoletnią Służbę? ? 2014 r.
3) Srebrną Odznaką ?Zasłużony Policjant? ? 2016 r.

Powierzone do realizacji zadania wykonywał wzorowo i z zaangażowaniem, prowadząc zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Swoją postawą w służbie dbał o właściwy wizerunek Policji oraz Szkoły Policji w Pile.

Życzymy naszemu serdecznemu koledze zdrowia i realizacji życiowych planów na kolejnym etapie życia.

Sebastian WEGNER

Fot. SP Piła