DAJ PLUSZAKA DLA STRAŻAKA

Chodzież Edukacja Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży przynieśli do straży maskotki w ramach akcji „DAJ PLUSZAKA DLA STRAŻAKA”.
Maskotki będą przekazywane dzieciom, które mogą zostać poszkodowane lub będą świadkami czy uczestnikami traumatycznych zdarzeń takich jak wypadki samochodowe, pożary domów czy zniszczenie budynku przez silne nawałnice. Po oficjalnym przekazaniu maskotek dzieci zwiedziły Jednostkę Ratowniczo–Gaśniczą PSP w Chodzieży, zapoznając się z ciężką pracą strażaka.
W trakcie spotkania strażacy omawiali również zasady bezpiecznego zachowywania się w okresie zimowym, w tym podczas wypoczynku w czasie ferii.
Na zakończenie przedszkolaki zapoznały się z makietą edukacyjną (tzw. domkiem edukacyjnym) oraz z zagrożeniami z jakimi mogą spotkać w swoich domach.
Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: archiwum JRG (KP PSP Chodzież)