Daliśmy radę !

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

 WAŁCZ.  Trzy lata temu rozpoczęła się reforma edukacji  zakładająca całkowitą likwidację szkół gimnazjalnych lub przekształcanie ich w szkoły podstawowe. Dla Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu ten czas okazał sę bardzo trudnym  sprawdzianem.

Ze wszystkich   szkół   w   mieście   tylko   Dwójka   była   w   tak   niekonfortowej   sytuacji.   Po szesnastu latach istnienia jako samodzielne gimnazjum przyszedł czas na ?Powrót do przeszłości?.   W  szkole   przebudowano   infrastrukturę  budynku   ?   jedno   ze  skrzydeł zostało przeznaczone wyłącznie do użytku maluchów. Przemalowano klasy, zakupiono meble,   zabawki,   sprzęt   mulimedialny,   pomoce   naukowe?   niezbędne   do   edukacji najmłodszych uczniów. Powstały dwie świetlice przeznaczone dla klas pierwszych oraz nowy plac zabaw.

W pierwszym roku, po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową, utworzono klasę pierwszą, czwartą i siódmą. W drugim roku pracy ? powstały dwie klasy pierwsze i jedna siódma. Za istnieniem szkoły przemawiała wieloletnia historia,   wykształcona kadra pedagogiczna, przestrzeń, jednozmianowy system pracy i życzliwość rodziców, którzy zdecydowali się oddać swoje dzieci do Dwójki.

 

Wiadomo,   że   jednym   z   ważnych   elementów   świadczących   o   poziomie   nauczania  w szkole jest liczba laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W tym od lat szkoła jest w czołówce miasta i powiatu.  Tegoroczne wyniki  potwierdzają  wysoki poziom kształcenia. Uczniowie SP 2 zdobyli 10 kwalifikacji do wojewódzkich  finałów konkursów przedmiotowych. Zatem ? jak widać ?szkoła ma  się dobrze!  Już od 25 lutego 2019 r. rozpoczyna się  nabór na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych, czwartych i siódmych  – Zapraszamy!

Agata Koteras

Fot. Grzegorz Mucowski